Słód do piwa

We wszystkich naszych pubach dostępny jest zawsze darmowy słód.